RETOURNEREN

Holugt Sauer levert aan zakelijke klanten.

 • Wij hanteren de regelgeving voor business to business, waarbij de wettelijke bedenktijd van 14 dagen niet van toepassing is.
 • In geval van een productiefout van de fabrikant of een foutieve levering kan een aanvraag worden geplaatst tot het retourneren van uw artikel.
 • Retouren worden alleen geaccepteerd onder onze voorwaarden.
 • Zonder aanvraagformulier worden retouren niet geaccepteerd.
 • Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.

AANVRAAGFORMULIER RETOUR
Voor een goede verwerking van uw aanvraag vragen wij u om het retourformulier onder aan deze pagina in te vullen. Binnen 5 werkdagen ontvangt u onze beoordeling op uw aanvraag.

RETOUR VERZENDEN
Indien uw aanvraag akkoord is, ontvangt u van ons een retourordernummer. Wij verzoeken u om het retourordernummer bij uw verzending te vermelden en de artikelen in originele en onbeschadigde verpakking te retourneren.
Retouren zonder een retourordernummer worden niet in behandeling genomen.
Holugt Sauer is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van verzendingen of schade tijdens transport. Zorg daarom ook altijd voor een goede verpakking. 

VOORWAARDEN

 1. Speciaal voor u vervaardigde of bestelde materialen en producten worden nooit teruggenomen.
 2. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben we de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarden daarvan te restitueren.
 4. Retouren en ruilingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 5. Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier. Wij zijn geen garantie verplicht betreffende zaken waaraan door onze cliënt of door derden zonder onze toestemming reparaties of andere werkzaamheden of pogingen daartoe zijn uitgevoerd.
 6. Op de door onze geleverde gebruikte artikelen en producten wordt door ons geen garantie gegeven; voor daaraan eventueel klevende verborgen gebreken wordt door ons evenmin ingestaan, tenzij van deze bepaling uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 7. Naast de garantie bepalingen omschreven in deze algemene voorwaarden zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door ons geleverde zaken c.q. materialen, c.q. diensten, noch voor herstel of vervanging van nadien geconstateerde gebreken, noch voor onderhoud, noch voor de goede werking van de zaken of diensten wanneer hiervan gebruik wordt gemaakt.
 8. De inhoud van de website en webshop van Holugt Sauer en van de overige uitingen van Holugt Sauer is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Holugt Sauer kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie en prijzen en is dan ook niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of onvolkomenheden.

TERUGBETALING RETOURZENDING
Nadat de producten in goede orde retour zijn ontvangen, storten we het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doorgaans binnen 5 werkdagen, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.
Wij betalen terug via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de betaling is gedaan. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons telefonisch bereiken via 0344-577 511 of stuur ons een e-mail via info@holugt-sauer.com.

Aanvraagformulier Retouren

Max file size: 1024 KB | Allow file types: jpg, jpef, gif, png, pdf